Laat een energieaudit uitvoeren voor uw woning
Vraag uw nutsbedrijf of zij energieaudits uitvoeren. Zo ja, vraag er dan een aan. Zo niet, kunt u hiervoor een externe specialist aanspreken. Ontdek waar uw woning energie verspilt en leer hoe u milieubewuster kunt leven door enkele aanpassingen in de prestaties van uw woning.
Installeer tuinverlichting op zonne-energie
Gebruik geen elektrische verlichting langs uw tuinpad maar kies voor een groen alternatief. Plaats lampen op zonne-energie die overdag energie verzamelen en opslaan en elke avond uw tuinpad gratis verlichten.
Verklein uw milieu-impact met producten op zonne-energie
Er zijn tal van mogelijkheden voor buiten die uw woning en tuin beter doen uitkomen zonder energiekosten. Vervang uw bestaande waterfontein door een op zonne-energie of installeer schijnwerpers op zonne-energie om 's avonds een grote buitenoppervlakte te verlichten.
Voorkom vervuiling. Ga aan de slag met energiebesparende tips
Pas de tips onder Kosten besparen en Wees zuinig toe op uw levensstijl en u zult uw koolstofemissie verlagen en tegelijk energie en geld besparen.
Kies voor recyclebare, energiezuinige elektronische apparaten
Met energiezuinige elektronische apparaten bespaart u geld en verkleint u uw koolstofimpact, maar waarom niet een stapje verder gaan? Zoek naar producten die gemaakt zijn van gerecyclede materialen of koop tweedehandsproducten en hergebruik ze. Denk eens aan een gereviseerde laptop die gemaakt is van recyclebare materialen.
Gebruik milieuvriendelijke, koolstofneutrale producten
Koop producten die gemaakt worden door bedrijven die hun koolstofemissie zoveel mogelijk beperken en eventuele resterende emissies tijdens de verwerking en verzending van hun producten compenseren.
Wees een deel van de oplossing
Beperk uw uitstoot door de volgende energiebesparende tips en door te recyclen en te hergebruiken wat u kunt. Compenseer resterende koolstofuitstoot ten gevolge van uw levensstijl door deel te nemen aan een CO2-compensatieprogramma.
Neem kortere douches.
Beperk uw douchetijd tot het inzepen, wassen en afspoelen. Een lopende douche verspilt makkelijk 11-19 liter water per minuut.
Draai de kraan dicht.
Wanneer u de kraan laat lopen bij het tandenpoetsen of scheren verspilt u per maand makkelijk honderden liter water.
Koop een energiezuinige wasmachine.
Zuinige wasmachines kunnen het water- en energieverbruik verminderen met 40 %. Dit geldt voor huishoudelijke klanten die een energiezuinige wasmachine kopen. Laat de machine alleen draaien als ze vol is. U hoeft niet elke dag te wassen. Wacht tot u voldoende wasgoed hebt voor een volle machine. Zo bespaart u op water, afvalwater en energiekosten.
U hoeft het trottoir niet te sproeien.
Plaats de sproeikoppen zodanig dat het gazon en de tuin worden besproeid en het water niet op het beton terechtkomt. Controleer of er geen sproeikoppen, druppelaars of irrigatiebuizen stuk zijn. Kapotte sproeikoppen verspillen water en kunnen soms schade toebrengen aan uw tuin. Inspecteer uw sproeikoppen ten minste om de maand.
Laat het water niet lopen terwijl u uw auto wast.
Was uw auto met een emmer zeepsop. Gebruik de slang alleen om hem af te spoelen.
Maak gebruik van natuurlijk daglicht voor uw dagelijkse activiteiten
Schakel indien mogelijk het licht niet aan. Gebruik het natuurlijk daglicht van ramen of dakramen bij het lezen, koken of andere huishoudelijke taken.
Feiten
  • Een gemiddeld huis is verantwoordelijk voor zo'n 10.000 kg broeikasgasemissie per jaar, tweemaal zoveel als de gemiddelde auto.
  • Wereldwijd moeten meer dan een miljard mensen overleven met nauwelijks meer dan 4 liter water per dag.
  • Meergezinswoningen zoals appartementsgebouwen gebruiken ongeveer evenveel aardgas als elektriciteit voor verwarming.
  • Wereldwijd moeten meer dan een miljard mensen overleven met nauwelijks meer dan 4 liter water per dag.
  • Primaire energiebronnen zijn aardolie, aardgas, steenkool, nucleaire brandstof en hernieuwbare energie. Elektriciteit is een secundaire energiebron die wordt opgewekt uit zo'n primaire energiebron.
Cijfers overgenomen van [*] het Amerikaans ministerie van energie (EERE); [*] het Amerikaans agentschap voor milieubescherming (EPA), inclusief ENERGY STAR; en [*] de Administratie voor milieu-informatie (EIA).